loader
Inwestowanie

Dlaczego USA przestały używać srebra w monetach?

Pierwotnie Stany Zjednoczone emitowały pełnowartościowe monety o nominałach równych wartości metalu, z którego były wykonane. Jednak rosnąca cena srebra w stosunku do złota, a także inne czynniki, stworzyły kilka wyzwań dla Rezerwy Federalnej. Zobacz, dlaczego USA przestało używać srebra w swoich monetach.

Jak początkowo używano srebra w Stanach Zjednoczonych?

Krótko po założeniu Stanów Zjednoczonych, kraj ten działał w systemie bimetalicznym złota i srebra. W rzeczywistości, ojcowie założyciele ustanowili w Konstytucji, że złoto i srebro są akceptowalnymi formami waluty. Jednakże, konsumenci używali srebra znacznie częściej, ponieważ było ono szerzej dostępne.

srebro

Niedobór srebrnych monet w Stanach Zjednoczonych

W połowie XIX wieku cena srebra zaczęła rosnąć w stosunku do złota z powodu kilku odkryć dużych złóż złota, w tym Kalifornijskiej Gorączki Złota w latach 1848-55. Ponieważ srebrne monety w USA zawierały 90% srebra, ich wartość kruszcowa wkrótce przekroczyła ich wartość nominalną. Ta nierównowaga doprowadziła spekulantów do gromadzenia i przetapiania srebrnych monet, co prowadziło do częstych niedoborów. W rezultacie, Kongres uchwalił Coinage Act z 1853 roku, aby zmniejszyć zawartość srebra w monetach o 7%.

Upadek srebrnych monet

W XX wieku odkryto wiele nowych zastosowań dla srebra, w tym klisze fotograficzne, komponenty elektryczne i baterie. Spowodowało to, że popyt na ten metal szlachetny szybko przekroczył jego globalną podaż, co doprowadziło do dalszego niedoboru srebrnych monet. Choć w 1964 roku wybito 26 milionów srebrnych półdolarówek w hołdzie zamordowanemu niedawno Johnowi F. Kennedy'emu, ponad jedna trzecia tych monet została zmagazynowana i nigdy nie trafiła do obiegu. Prezydent Lyndon B. Johnson w porozumieniu z Kongresem uchwalił Coinage Act of 1965, który wyeliminował użycie srebra w dziesięciocentówkach i ćwierćdolarówkach oraz zmniejszył zawartość srebra w półdolarówkach. Kilka lat później, srebro zostało również usunięte z półdolarówek. Zawartość metalu w dziesięciocentówkach, ćwierćdolarówkach i półdolarówkach zmieniła się na kombinację niklu i miedzi. Dziś monety te mają wartość wewnętrzną, która jest znacznie niższa niż ich wartość nominalna.

Te niedobory pokazują, że ludzie od dawna uważają srebrny kruszec i monety za mądrą inwestycję.